Wie zijn wij

Even voorstellen...

Sinds oktober 2020 zijn Jacqueline en Linda als coördinator van de vrijwilligers werkzaam bij de Wulverhorst. Wij houden ons bezig met alles wat ervoor zorgt dat de vrijwilligers zo goed mogelijk kunnen worden ingezet. In de eerste plaats zorgen we voor de beste matches tussen mensen met een hulpvraag en vrijwilligers. De registratie van alle vrijwilligers, contracten en eventuele VOG’s is onze verantwoordelijkheid. En we zijn de vraagbaak voor zowel de vrijwilligers als de verpleegkundige en thuiszorg medewerkers van de Wulverhorst. We houden iedereen op de hoogte van het laatste nieuws. Maar ook andere instanties, zoals de gemeente en andere vrijwilligersorganisaties kunnen bij ons terecht voor overleg of vragen waarbij vrijwilligers ondersteuning kunnen bieden.

Jacqueline van der Werf

Vrijwilligerscoördinator Oudewater
0348-562 214

Linda Mol

Vrijwilligerscoördinator Oudewater
0348-562 214

Oudewater heeft een sterk gemeenschapsgevoel. Mensen helpen elkaar en zijn bereid om naar elkaar de hand uit te steken als dat nodig is. De Wulverhorst heeft al jarenlang een uitstekende reputatie in haar vakgebied. Velen hebben direct of indirect familie of vrienden (gehad) die liefdevol verzorgd zijn.

De Wulverhorst wil een ieder in Oudewater ondersteunen om op (eigen)wijze oud te worden. De focus ligt op het verbinden van mensen, het zoeken naar de juiste match, het stimuleren van sociale contacten, het creëren van een zorgzame samenleving met oog voor elkaar en het gemeenschapsgevoel nog verder vergroten. Hartelijk, deskundig en dichtbij.

Het moet voor mensen makkelijk worden om elkaar te vinden. Wie heeft een hulpvraag en wie wil weleens iets voor een ander doen. Jong of oud. Vrijwillig of tegen een kleine betaling. Structureel of incidenteel. En dat is waar wij hard aan werken.

Iedereen is erbij gebaat om zo lang mogelijk op een prettige manier zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het leven te leiden zoals je dat al vele jaren gewend bent. Als dat niet langer lukt, is de Wulverhorst er om deze mensen een thuis te geven.

De Wulverhorst wil sociale interactie stimuleren en versterken, zowel binnen de Wulverhorst als daar buiten. Ondersteuning van de zelfredzaamheid is een belangrijke doelstelling. Mensen helpen om, met hulp van naasten en ondersteuning vanuit de gemeenschap, zolang mogelijk zelfstandig te functioneren. Maatwerk afgestemd op de individuele behoeften.